არტერიოვენური ფისტულები დურაში

დაავადების აღწერა

დურაში არტერივენური ფისტულები ყალიბდება მაშინ, როდესაც არსებობს არანორმალური კავშირი არტერიას, თავის ტვინის ან ზურგის ტვინის მკვრივ დამცავ საფარსა(დურა) და გამომავალ ვენას შორის. არანორმალური გასასვლელები არტერიებსა და ვენებს შორის(არტერიოვენური ფისტულა) შესაძლოა ჩამოყალიბდეს თავის ტვინში, ზურგის ტვინსა სხეულის სხვა ნაწილებში.

გამომწვევი მიზეზი

სიმპტომები