დესმოპლასტური მცირე ზომის მრგვალუჯრედოვანი სიმსივნეები

დაავადების აღწერა

დესმოპლასტური მცირე ზომის, მრგვალუჯრედოვანი სიმსივნეები რბილი ქსოვილების სიმსივნის ერთ–ერთი იშვიათი ტიპია, რომელიც ძირითადად მუცელში იწყება.

დესმოპლასტური მცირე ზომის, მრგვალუჯრედოვანი სიმსივნეები ყველაზე ხშირად ახალგაზრდა კაცებსა და ბიჭებში გვხვდება, თუმცა ფიქსირდება ნებისმიერ ასაკში და ქალებშიც.

ეს აგრესიული სიმსივნე ხშირად ქმნის მრავლობით სიმსივნურ კერებს მუცელის შემომფარგლავ შრეში (პერიტონიუმში), რომელიც მუცლის ღრუსა და მენჯის ღრუს ამოფენს. სიმსივნე აგრესიულია და ხშირად ვრცელდება გარშემო სტრუქტურებზე მუცელში.

დესმოპლასტური სიმსივნეები რბილქსოვილოვანი სარკომის ტიპებია.

მკურნალობა ხშირად კომბინაციურია, ანუ მოიცავს ქირურგიულ ჩარევას, ქიმიოთერაპიასა და სხივურ თერაპიას.

გამომწვევი მიზეზი

სიმპტომები