კანის T–უჯრედოვანი ლიმფომა

დაავადების აღწერა

კანის T–უჯრედოვანი ლიმფომა კიბოს იშვიათი ტიპია, რომელიც იწყება სისხლის თეთრ უჯრედებში და აზიანებს კანს. კანის T–უჯრედოვანი ლიმფომა წარმოადგენს არაჰოჯკინური ლიმფომების ჯგუფს.

კანის T–უჯრედოვანი ლიმფომა იწვევს გამონაყრის მსგავს კანის შეწითლებას და ზოგჯერ კანის სიმსივნეებს. მკურნალობა შესაძლებელია კანის კრემებით, სხივური თერაპიით, მედიკამენტებითა და რადიაციული თერაპიით.

არსებობს კანის T–უჯრედოვანი ლიმფომის რამდენიმე ვარიანტი, მათ შორის მიკოზის ფუნგოიდეს და სეზარის სინდრომი.

იხ. მეტი არა–ჰოჯკინის ლიმფომებზე.

გამომწვევი მიზეზი

სიმპტომები