ლანგერჰანსის კუნძულების კიბო (პანკრეასი)

დაავადების აღწერა

ლანგერჰანსის კუნძულების კიბო (პანკრეასი) აერთიანებს ავთვისებიან სიმსივნეთა ჯგუფს, რომლებიც პანკრეასის ჰორმონის წარმომქმნელ ქსოვილში ვითარდება. ამ ტიპის კიბოს პანკრეასის ნეიროენდოკრინულ კიბოსაც უწოდებენ და ისინი საკმაოდ იშვიათად გვხვდება.

ლანგერჰანსის კუნძულებში მდებარეობს ჰორმონის წარმომქმნელი უჯრედები. კიბო სწორედ ამ უჯრედებიდან ყალიბდება. ზოგჯერ, სიმსივნური უჯრედები კვლავ წარმოქმნიან ჰორმონს, რაც იწვევს კონკრეტული ჰორმონის მომატებულ კონცენტრაციას ორგანიზმში. ამ ტიპის კიბოების მაგალითებია გასტრინომა და გლუკაგონომა.

გამომწვევი მიზეზი

სიმპტომები