თანდაყოლილი მიასთენიური სინდრომები

დაავადების აღწერა

  • თანდაყოლილი მიასთენიური სინდრომები წარმოადგენენ მემკვიდრულ (გენეტიკურ) პათოლოგიებს. თანდაყოლილი დეფექტები მოიცავენ იმ ადგილებს, სადაც ნერვები იმპულსს გადასცემენ კუნთებს და არეგულირებენ მათ აქტივობას. შედეგად პაციენტს აღენიშნება კუნთების სისუსტე.
  • თანდაყოლილი მიასთენიური სინდრომები აზიანებენ ნერვულ უჯრედებს(პრესინაპსური), კუნთის უჯრედებს(პოსტსინაპსური) ან ნერვებს და კუნთებს შორის არსებულ სივრცეს(სინაფსური).

გამომწვევი მიზეზი

სიმპტომები