საქართველოში თანდაყოლილი ანომალიებიდან ყველაზე უფრო ხშირად გავრცელებული გულის თანდაყოლილი მანკია

24 მაი, 2022

საქართველოში ნეონატოლოგები აღნიშნავენ, რომ თანდაყოლილი ანომალიებიდან ყველაზე უფრო ხშირად გავრცელებული გულის თანდაყოლილი მანკია? სტატისტიკით მიხედვით, დაახლოებით, 100 ბავშვიდან ერთი – გულის თანდაყოლილი ანომალიით იბადება.